حمایت کمپانی های طلای دولت امارات برای برخورد با مراکز پول شویی با طلا

یازده مرکز معامله طلا شامل امارات متحده عربی پشتیبانی خود را به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای شمش طلا از قانون گذارای های مربوط به پول شویی و منابع نامشخص طلا، اعلام نمودند.

اخبار طلا و سکه sarayetala دسامبر 13, 2020 | 19:40