افزایش شاخص بورس داوجونز

افزایش شاخص بورس داوجونز با 600 واحد / رشد سهام شرکت های فناوری

سهام، امروز پنجشنبه باافزایش سهام فناوری، افزایش یافت ، زیرا نتایج انتخابات سه شنبه در ایالات متحده نشان داد که پتانسیل افزایش مالیات شرکت ها و مقررات انقباض اقتصادی، کاهش یافته است.

اخبار اقتصادی sarayetala نوامبر 6, 2020 | 08:09